Φλέβες και φλεβική ανεπάρκεια. Ας δούμε όμως πρώτα λίγα για τις φλέβες.

Οι φλέβες αποτελούν ένα από τα τρία είδη αγγείων του κυκλοφορικού συστήματος του ανθρώπου. Το καθένα εξυπηρετεί διαφορετικούς και πολύ σημαντικούς σκοπούς. Οι αρτηρίες μεταφέρουν το οξυγονωμένο αίμα (αρτηριακό αίμα) από την καρδιά μέσω της αορτή. Οι αρτηρίες δεν έχουν βαλβίδες όπως οι φλέβες, γιατί αφενός οι συσπάσεις των τοιχωμάτων τους, που συντελούνται με τη βοήθεια του μυϊκού ιστού που περιέχουν αφετέρου η ελαστική σύσταση του μέσου χιτώνατους  βοηθούν στην προώθηση  του αίματος. Τα λεμφαγγεία  που είναι μικρότερα αγγεία , επιτρέπουν την συλλογή ουσιών και περίσσειας υγρών από τους ιστούς και μεταφέρουν αυτό  στην κεντρική κυκλοφορία.

φλέβες αγγειοχειρουργός αγγειολόγος Γαλάνης

φλέβες αγγειοχειρουργός αγγειολόγος Γαλάνης

Φλέβες

Οι φλέβες είναι αγγεία που μεταφέρουν το αίμα στην καρδιά μέσω των πνευμόνων. Συμβάλλονται σε μεγαλύτερα από μικρότερα αγγεία ξεκινώντας από  τα τριχοειδή . Οι φλέβες και τα φλεβίδια λειτουργούν σαν αποθήκες αίματος, αφού μέσα σε αυτά βρίσκεται η μεγαλύτερη ποσότητα αίματος. Αποτελούν το φλεβικό σύστημα, ένα πολύπλοκο μηχανισμό, με τον οποίο το αίμα μεταφέρεται προς την καρδιά παρά την αντίθετη δύναμη της βαρύτητας, όταν ο άνθρωπος στέκεται όρθιος. Σε αυτή τη διαδικασία συμμετέχουν  οι βαλβίδες που βρίσκονται στο εσωτερικό των φλεβών και είναι αυτές που εμποδίζουν την παλινδρόμηση του αίματος  συμβάλλοντας εμμέσως στην επιστροφή του προς την καρδιά. Οι βαλβίδες όμως των τοιχωμάτων του κορμού και των κάτω άκρων παρουσιάζουν μια ιδιαιτερότητα, καθώς διαθέτουν μηνοειδείς βαλβίδες. Δηλαδή στο ενδοθήλιο (το εσωτερικό στρώμα των αγγείων) βρίσκονται σχηματισμοί σε δύο αντίθετες πλευρές που μοιάζουν με εκκολπώματα(γλωχίνες). Οταν το αίμα ρέει προς την καρδιά, εφάπτονται στα τοιχώματα του αγγείου και αφήνουν το αίμα να περνά ελεύθερα. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή το αίμα ρέει ανάποδα ( από την καρδιά προς τα πόδια) οι γλωχίνες  αυτές  ανοίγουν και εμποδίζουν το δρόμο στο αίμα. Τα τοιχώματα των φλεβών είναι λεπτά καθώς η πίεση που επικρατεί μέσα σε αυτές είναι πολύ χαμηλότερη από ότι στις αρτηρίες.

Οι φλέβες ταξινομούνται ως εξής:

  1. Επιπολής ή επιφανειακό φλεβικό σύστημα: Οι φλέβες αυτές βρίσκονται πιο κοντά στο δέρμα( υποδόρια) χωρίς να συνοδεύουν αντίστοιχες αρτηρίες και σχηματίζουν ένα εξαιρετικά σύνθετο δίκτυο. Βοηθούν στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος και οι κυριότερες φλέβες είναι οι μείζων και ελάσσων σαφηνής φλέβες.
  2. Εν τω βάθει φλεβικό σύστημα: Αυτές οι φλέβες βρίσκονται μεταξύ των  μυών και πραγματοποιούν διάφορες σημαντικές λειτουργίες με κυριότερη την μεταφορά του αίματος από τους ιστούς προς την καρδιά.
  3. Διατιτραίνουσες ή διατιτρώσες φλέβες: Συνδέουν το επιπολής φλεβικό σύστημα με το εν τω βάθει, ξεκινώντας τη μεταφορά αίματος από το επιπολής σύστημα και καταλήγοντας στο εν τω βάθει.

 

Φλέβες και φλεβική ανεπάρκεια: Προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν από τη μη σωστή κυκλοφορία του αίματος.

Τα παθολογικά προβλήματα που δημιουργούνται από τη  κυκλοφορία του αίματος στις φλέβες είναι η φλεβική ανεπάρκεια. Οι φλέβες μεταφέρουν το  αίμα από τα πόδια προς την καρδιά. Όταν όμως τα τοιχώματά τους διατείνονται λόγω στάσης και παλινδρόμησης, οι φλέβες φουσκώνουν και έτσι δημιουργούνται οι κιρσοί. Η διάταση αυτή των τοιχωμάτων οφείλεται συνήθως σε ελαττωματικές ή κατεστραμμένες βαλβίδες.  Με την πολύωρη ορθοστασία και την καθιστική θέση το αίμα λιμνάζει στα πόδια και επιδεινώνεται η κατάσταση. Η φλεβική ανεπάρκεια είναι πιο συχνή στις γυναίκες.