Θρόμβωση

2023-01-30T08:32:53+00:00

Ο όρος θρόμβωση χρησιμοποιείται για να περιγράψει το σχηματισμό ενός θρόμβου αίματος σε ένα αγγείο, ο οποίος παρεμποδίζει ή διακόπτει την ομαλή κυκλοφορία του αίματος στην αρτηρία ή τη φλέβα. […]